BLI FODERVÄRD

Att vara fodervärd är ett trevligt sätt att ha hund. I stora drag går det ut på att du har hunden precis som din egen men att jag har avelsrätten. Det i sin tur betyder att jag har rätt att ta två kullar på tiken innan hon fyllt fem år. Sedan upphör avelsrätten. Och hunden är helt och hållet din egen.